Obiective

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea unor ghiduri ca instrumente metodologice si didactice pentru o mai buna integrare a absolvenților pe piața muncii in domeniul planificării si dezvoltării teritoriale, prin creșterea competentelor specifice, validarea unei calificări si introducerea unei noi ocupații în COR (Clasificarea ocupațiilor din Romania). Astfel definit, obiectivul general vizează corelarea si adaptarea modului de pregătire a viitorilor absolvenți la cerințele pieței forței de munca, prin dobândirea de competente specifice in conformitate cu politicile naționale si ale Uniunii Europene. Ca urmare, ghidurile realizate in cadrul proiectului vor facilita extinderea oportunităților de învățare pentru studenți si vor conduce la profesionalizarea acestora si la optimizarea traiectoriei de cariera, inclusiv prin reducerea timpului de inserție reala pe piața muncii.

Obiective specifice/operaționale
Obiectivele specifice/operaționale ale proiectului sunt următoarele:
OS 1. Extinderea oportunităților de învățare prin elaborarea și diseminarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice la nivelul grupului țintă.
OS 2. Creșterea setului de cunoștințe/abilitați/competente ale studenților din grupul țintă prin simularea aplicării ghidurilor si implementarea ulteriore a acestora.
OS 3. Dezvoltarea unor forme de cooperare între universități și mediul de afaceri prin facilitarea comunicării dintre membrii grupului țintă și actorii cheie (potențiali angajatori – inclusiv autorități, asociații profesionale, specialiști) din domeniul planificării și dezvoltării teritoriale.
OS 4. Actualizarea și validarea calificării pentru absolvenții masterului de Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale, în conformitate cu CNCIS (și înregistrarea acesteia în RNCIS).
OS 5. Realizarea demersurilor pentru introducerea in COR a unei noi ocupații.