Echipa de implementare

Structura organizaționala a proiectului este constituita din echipa de management (ce asigura coordonarea proiectului) si echipa de implementare (cu rol de execuție), fiecare cu atribuții clare si responsabilități bine definite.

Echipa de management

Manager de proiect – Ianoș Ioan
Responsabil financiar – Albu Adrian
Expert contabil – Răducanu Georgeta
Consilier juridic – Petrescu Diana
Responsabil achiziții – Sandu Simion Cristinel

Echipa de implementare

Expert dezvoltare urbană și responsabil ghiduri (Sociologie urbană și demografie, Strategie de dezvoltare urbană) – Tălângă Cristian
Expert dezvoltare teritorială inteligentă și responsabil ghiduri (Demografie și forță de muncă, Strategie de dezvoltare teritorială inteligentă) – Zamfir Daniela
Expert dezvoltare rurală și responsabil ghiduri (Protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural, Strategie de dezvoltare rurală) – Stoica Ilinca – Valentina
Expert dezvoltare economică și responsabil ghid (Economie urbană) – Braghină Cristian
Expert analiză relații urban-rural și responsabil ghid (Cadru natural și calitatea mediului) – Cercleux Andreea- Loreta
Expert analiză activități economice – Merciu Florentina Cristina
Expert analiză demografică teritorială – Nae Mariana
Expert analiză forță de muncă – Dumitrache Liliana
Expert demografie și imagine urbană – Simion Gabriel Marius
Expert analiză patrimoniu natural – Comănescu Laura-Georgiana
Expert economie teritorială -Sîrodoev Igor
Asistent cadru natural și analiză rurală – Paraschiv Mirela Daniela