Activități

Activități
A1. Managementul proiectului
A2. Achiziții publice
A3. Informare și publicitate
A4. Organizarea unei conferințe de deschidere a proiectului
A5. Realizarea unui studiu privind cerințele angajatorilor prin prisma cunoștințelor/abilităților/ competentelor necesare absolvenților pentru a lucra în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale
A6. Organizarea unor workshopuri cu participarea angajatorilor și a studenților din grupul țintă
A7. Elaborarea documentației pentru validarea calificării pentru absolvenții masterului de Planificare teritoriala și managementul localităților urbane și rurale (conform CNCIS) și a documentației pentru includerea unei noi ocupații în COR
A8. Elaborarea și realizarea unor protocoale/acorduri de colaborare intre universitate și diverse instituții/organizații din domeniu
A9. Vizite de studiu la instituții/organizații din domeniu in scopul familiarizării studenților cu diverse instrumente și proceduri de lucru și aplicații de teren
A10. Realizarea ghidului Cadrul natural si calitatea mediului ca instrument metodologic și didactic in concordanta cu prevederile RUR
A11. Realizarea ghidului Demografie si forța de muncă ca instrument metodologic și didactic în concordanta cu prevederile RUR
A12. Realizarea ghidului Protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural ca instrument metodologic și didactic in concordanta cu prevederile RUR
A13. Realizarea ghidului Sociologie urbana și demografie ca instrument metodologic și didactic in concordanta cu prevederile RUR
A14. Realizarea ghidului Calitatea mediului ca instrument metodologic și didactic in concordanță cu prevederile RUR
A15. Realizarea ghidului Economie urbană ca instrument metodologic și didactic în concordanță cu prevederile RUR
A16. Acordarea unor burse și monitorizarea bursierilor
A17. Realizarea ghidului Strategie de dezvoltare teritoriala inteligentă ca instrument metodologic și didactic
A18. Realizarea ghidului Strategie de dezvoltare urbană
A19. Realizarea ghidului Strategie de dezvoltare rurală
A20. Simularea aplicabilității ghidurilor prin organizarea unui concurs cu premii la nivelul grupului țintă
A21. Editarea a doua volume care sa cuprindă ghidurile realizate anterior
A22. Conferința de închidere a proiectului cu prezentarea rezultatelor finale

A20. Simularea aplicabilității ghidurilor prin organizarea unui concurs cu premii la nivelul grupului țintă

Concursul cu premii, organizat la nivelul grupului țintă al proiectului, pentru simularea aplicabilității ghidurilor metodologice privind realizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, a avut loc în data de 13 octombrie 2015, în cadrul Facultății de Geografie a Universității din București.

În cadrul concursului, au participat 6 echipe de studenți de la specializările Geografie (anul III), Planificare Teritorială (anul III) și de la Masterul Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale (anul II):

Echipa 1
Răileanu Valentina
Săulescu Elena
Voinea Laura
Badea Cristina
Iancu Antonia
Rotaru Ionuț

Echipa 2
Tentiș Mihai
Mitroi Cristinel
Neagu Mariana
Găleată Andreea Elena
Mărculescu Adrian
Năstase Melania

Echipa 3
Șerban Anamaria Georgiana
Călina Andreea
Gașpar Georgiana
Sava Andreea
Vizitiu Dana Oana
Todirașcu Gabriela

Echipa 4
Neagu Ionela Andreea
Leca Elena Rafaela
Frighenciu Elena Daniela
Popa Andreea
Erimia Bianca Laura
Anghel Manuela Ana Maria

Echipa 5
Zaharia Florin-Alexandru
Voicu Răzvan-Andrei
Motrun Andreea
Gruia Andrei-Rafael
Gava Ioan-Radu
Dumitru Radu

Echipa 6
Argăseală Alexandru
Bărbulescu Elena Andreea
Mili Maria
Filip Rareș
Fotea Silviu
Bălan Daniel

Le mulțumim tuturor pentru participare, felicitându-i pentru pregătirea proiectelor și susținerea acestora în cadrul concursului.

Echipele câștigătoare ale celor trei premii acordate în cadrul proiectului, au fost:

Premiul I – 3000 lei/echipă
Zaharia Florin-Alexandru
Voicu Răzvan-Andrei
Motrun Andreea
Gruia Andrei-Rafael
Gava Ioan-Radu
Dumitru Radu

Premiul II – 2400 lei/echipă
Răileanu Valentina
Săulescu Elena
Voinea Laura
Badea Cristina
Iancu Antonia
Rotaru Ionuț

Premiul III – 1800 lei/echipă
Neagu Ionela Andreea
Leca Elena Rafaela
Frighenciu Elena Daniela
Popa Andreea
Erimia Bianca Laura
Anghel Manuela Ana Maria

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Ioan Ianoș


Anexa 8 – septembrie 2015 [vezi anexa]

Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna septembrie 2015