Anunțuri

Instructaj aplicaţie Chiojdu

Marţi, 9 decembrie 2014, ora 11,30, sala G. Vâlsan

Aplicație se desfășoară în conformitate cu regulamentul elaborat de Facultatea de Geografie și Universitatea din București cu privire la regulile de urmat pe traseul de acasă la locul destinat practicii profesionale şi invers

Citeste regulamentul

Distribuţia studenţilor pe zile

10 Decembrie 2014: Planificare Teritorială (anul I), Geografie (anul II).

11 Decembrie 2014: Planificare Teritorială (anul II), Master Planificare teritorială (anul I).

FORMULAR DE ÎNSCRIERE APLICAȚIE O ZI (10/11 DECEMBRIE 2014)

Descarca formularul

Sintetic, traseul aplicației este București-Ploiești-Vălenii de Munte – Chiojdu și retur. De-a lungul traseului vor fi oferite explicații asupra proceselor de dezvoltare, iar la Chiojdu vor fi organizate dezbaterile propriu-zise.

Aplicațiile de teren constituie, pentru studenții din domeniul Planificării teritoriale și Geografiei (în special, pentru cei atrași de planificare spațială), una din modalitățile cele mai eficiente în legătură cu interpretarea corectă a deciziilor privind dezvoltarea teritorială. Aceste aplicații, planificate inițial pentru perioada de primăvară, din motive obiective, se vor desfășura într-o perioadă mai puțin propice unei evaluări integrale a proceselor de dezvoltare rurală și urbană. Totuși, tinând cont că acestea durează o zi și că este posibil ca timpul să nu fie foarte favorabil, traseul ales este unul abordabil și relevant pentru a atinge obiectivul propus. Acesta este reprezentat de familiarizarea studenților cu unele concepte și proiecții spațiale ale unor decizii, prin dezbateri directe, într-un cadru adecvat, și cu specialiști implicati în proiecte de amenajare teritorială. Întrucât tematica dezvoltării teritoriale este foarte vastă, am ales un segment care arată nevoia de a integra patrimoniul arhitectural și valorile perene ale localităților în proiectele de dezvoltare viitoare.


 

ANUNȚ CONCURS BURSE

Anunț dată și oră desfășurare concurs

Descarcă anunțul

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) anunță organizarea concursului pentru acordarea unui număr de 6 burse de merit pentru studenții Facultății de Geografie, Universitatea din București, incluși în grupul țintă al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141105, cu titlul ,,Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale”. Concursul va avea loc în perioada 16 – 18 decembrie 2014 și se adresează studenților din domeniul Geografie, de la programele de licență „Planificare teritorială” (anii I și II) și „Geografie” (anul II), și de la masterul „Planificare teritorială și Managementul localităților urbane și rurale” (anul I).

Manager de proiect, Prof. univ. dr. Ioan Ianoş

Mai multe informatii