Grup țintă

Grupul țintă al proiectului are în componență:
– studenți (210),
– membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități si facultăți (3),
– personal implicat în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate (3),
– personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare (4).