Indicatori

Indicatori (output)

ID Indicatori [1 output] Valoare
217 Număr de universităţi sprijinite 1
219 Număr de calificări dezvoltate/actualizate – învăţământul superior 1

 

Indicatori (rezultat)

ID Indicatori [2 result] Valoare
222 Număr de calificări validate 1
224 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 210